Marketplace Working papers (The Netherlands)
Working papers (The Netherlands)
door Silverfin
Working papers
Netherlands

All Silverfin templates you need to prepare periodical and year-end reportings.

This set of templates has specifically been built for the Dutch market. These include a variety of calculations and supporting reconciliations from keeping track of the fleet of your client, calculation the applicable benifits in kind automatically to VAT turnover reconciliation (ronderekening omzetbelasting) and many others.

Het pakket bevat
Rekeningsjablonen
Debiteuren - ouderdomsanalyse
Deelnemingen
Effecten register
Handelscrediteuren incl. ouderdom
Investerings- en afschrijvingstabel
Rekening-courant
Voorzieningen specificatie
Exportbestanden
Adjustments - Exact
Adjustments - Twinfield
Toelichtingen
Aandelenkapitaal overzicht
Aandelenregister
Afschrijvingsstaat
Balanspositie salarisverwerking
Bedrijfsgegevens
Berekening Eindheffing ivm WKR
Bijtelling ivm privé-gebruik auto
Bruto-marge controle
BTW correctie wagen
Controle account template per rekening
Controle beginbalans
Controle overige bedrijfskosten
Controle Ratio's
Controle RGS mapping
Controle salariskosten
Deelnemingen
Detail langlopende schulden
Effecten overzicht
Eigen vermogen overzicht
Financiële leasing
Huishouding
Interestberekening
Junior checklist
Kantoorinfo
Kapitaal- en winstverdeling per vennoot
Liquide middelen controle
Nmbrs instellingen
Onderhanden projecten controle
Overzicht ouderdomsanalyse crediteuren
Overzicht ouderdomsanalyse debiteuren
Proef- saldibalans met correcties
Rondrekening omzetbelasting
Saldo’s corrigeren obv omslagcodes
Tussenrekeningen, Overlopende activa en passiva, Overige vorderingen en schulden
Voorraadcontrole
Voorzieningen
Wagenpark
Workflow working screens
Administratieve werkzaamheden periodiek
Workflows
Administratieve werkzaamheden periodiek
Insights segmenten
Energie-intensiteit
Energie-intensiteit - drempelkosten