Marketplace NL working papers
NL working papers
door Silverfin
Working papers
Netherlands

All Silverfin templates you need to prepare periodical and year-end reportings.

This set of templates has specifically been built for the Dutch market. These include a variety of calculations and supporting reconciliations from keeping track of the fleet of your client, calculation the applicable benifits in kind automatically to VAT turnover reconciliation (ronderekening omzetbelasting) and many others.

Het pakket bevat
Rekeningsjablonen
Investerings- en afschrijvingstabel
Deelnemingen
Debiteuren - ouderdomsanalyse
Handelscrediteuren incl. ouderdom
Rekening-courant
Exportbestanden
Adjustments - Twinfield
Adjustments - Exact
Toelichtingen
Deelnemingen
Junior checklist
Wagenpark
Financiële leasing
Bedrijfsgegevens
BTW correctie wagen
Bijtelling Wagens
Afschrijvingsstaat
Overzicht ouderdomsanalyse debiteuren
Berekening Eindheffing ivm WKR
Tussenrekeningen, Overlopende activa en passiva, Overige vorderingen en schulden
Rondrekening omzetbelasting
Bruto-marge controle
Controle Ratio's
Controle overige bedrijfskosten
Voorzieningen
Saldo’s corrigeren obv omslagcodes
Detail langlopende schulden
Kapitaal- en winstverdeling per vennoot
Controle salariskosten
Balanspositie salarisverwerking
Interestberekening
Liquide middelen
Overzicht ouderdomsanalyse crediteuren
Huishouding
Voorraad
Onderhanden projecten
Kantoorinfo
Controle RGS mapping