Marketplace Standard working papers (Belgium)
Standard working papers (Belgium)
door Silverfin
Working papers
Belgium

All silverfin templates you need to prepare your year end closing.

These templates allows you to prepare your year end in an efficient way. Our broad selection of reconciliations and account templates cover every aspect of your year end closing, from reconciling your fixed assets to matching your turnover in your bookkeeping with your VAT returns.

Het pakket bevat
Rekeningsjablonen
Deelnemingen
Dubieuze debiteuren
Erelonen
Geplaatst kapitaal/Inbreng
Gespreid te belasten meerwaarden (680)
Huur (en zakelijke gebruiksrechten op onroerende goederen)
Huurinkomsten (detail)
Investerings- en afschrijvingstabel
Investeringstabel (Niet langer onderhouden)
Leningen & Leasings (17)
Leningen & Leasings (42)
Maaltijdcheques
Meer- en minderwaarde
Onroerende voorheffing
Opsplitsing kosten wagenpark
Op te stellen creditnota’s (Niet langer onderhouden)
Op te stellen facturen (Niet langer onderhouden)
Op te stellen of te ontvangen facturen / Op te stellen of te ontvangen creditnota’s
Overlopende rekeningen
Rekening Courant
Reserve
Te ontvangen creditnota's (Niet langer onderhouden)
Te ontvangen facturen (Niet langer onderhouden)
Verworpen uitgaven
Voorraad
Voorzieningen
Waarborgen en leningen
Toelichtingen
273(A) - brief naar klant
273 A - dividenden en werknemersparticipatie
273 - Inkomsten van roerende goederen en kapitalen en diverse inkomsten van roerende aard
BTW Saldo
Eigen Vermogen
Gespreid te belasten meerwaarde
Intrestberekening
Leasings en leningen
Liquidatiereserve
Liquide middelen
Omzetvergelijking
Onroerende goederen
Overeenstemming bezoldiging (bedrijfsleiders)
Overeenstemming loonlasten (werknemers)
Roerende voorheffing – 75 rekening afstemming
Silverfin Assistant - Opvolging
Vaste activa
Voordelen alle aard
Wagenpark
Workflow working screens
Accounts
Balans, resultaat en verwerking conform WVV
Werkdossiers eenmanszaken
Rapporten
Balans en resultaat conform WVV: kapitaal vennootschap (Gemapt dossier Silverfin)
Balans, resultaat en verwerking conform WVV: kapitaalloze vennootschap (Gemapt dossier Silverfin)
EBIT(DA) Interactief (gemapt dossier Silverfin)
Workflows
Werkdossier
Werkdossier eenmanszaken
Account Mapping Lists
BE Silverfin Mapping List