Marketplace BE Corporate tax (full version)
BE Corporate tax (full version)
door Silverfin
Belgium
Corporation tax

All the templates you need to calculate and submit the corporate tax (full version)

Corporate tax in silverfin allows you to prepare your tax calculation during the year, complete it by year end and submit it by xbrl to the tax authorities. Silverfin automatically completes information from our standard templates such as e.g. fleet, company details.. The configuration box in each template on firm level allows you to set default details for your firm, e.g. ranges, default settings regarding your firm which make the flow to submit the corporate tax even smoother.

Het pakket bevat
Exportbestanden
XBRL - Corporate Tax
Toelichtingen
204.3 - Waardeverminderingen en voorzieningen
270 MLH (Ven.B.)
274 APT-8 - Investeringen verricht in steunzones (KMO)
274 APT-9 - Investeringen verricht in steunzones (GO)
275 A - Liquidatiereserve
275 B - Meerwaarden op zeeschepen
275 C - Notionele interestaftrek
275 COV - Vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
275 F - Belastingparadijzen
275 INNO - Aftrek innovatie-inkomsten
275 K - Gespreide belasting van meerwaarden op bepaalde effecten
275 LF - Lokaal Dossier
275 P - Octrooi-inkomsten
275 R - Investeringsreserve
275 RR - Wederopbouwreserve
275 SE - Vrijstelling van het niet als beroepskost aangemerkte financieringskostensurplus
275 U - Investeringsaftrek
275 W - Belastingkrediet
276 K - Gespreid te belasten meerwaarden
276 N - Vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen
276 P - Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart
276 T - Vrijstelling bijkomend personeel
276 W - Bijkomend personeel
328 K - Degressieve afschrijvingen
328 L - Vaste activa waarvoor wordt afgezien van degressieve afschrijving
Afzonderlijke aanslagen
Algemene bedrijfsgegevens
Autokosten (verworpen uitgaven)
Belaste en vrijgestelde reserves
Belastingberekening
Biztax validatie
Conventions - In voorkomend geval bij de aangifte te voegen overeenkomsten
Definitief belaste inkomsten
Export belastingaangifte
Fairness tax (TY18)
Gecontroleerde buitenlandse ondernemingen
Groepsbijdrage-overeenkomsten
Inlichtingen omtrent de aangifte
Tonnage belastbare basis
Verworpen uitgaven
Visualisatie aangifte
Visualisatie detail verworpen uitgaven
Workflow Configurations
Vennootschapsbelasting
Workflow working screens
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting basis
Workflows
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting basis