Marketplace BE Corporate tax (full version)
BE Corporate tax (full version)
door tax:tech
Belgium
Corporation tax

All the templates you need to calculate and submit the corporate tax (full version)

Corporate tax in silverfin allows you to prepare your tax calculation during the year, complete it by year end and submit it by xbrl to the tax authorities. Silverfin automatically completes information from our standard templates such as e.g. fleet, company details.. The configuration box in each template on firm level allows you to set default details for your firm, e.g. ranges, default settings regarding your firm which make the flow to submit the corporate tax even smoother.

Het pakket bevat
Exportbestanden
XBRL - Corporate Tax
Belcotax - on - web (forms 281.50)
Toelichtingen
Belastingberekening
Verworpen uitgaven
Visualisatie aangifte
Visualisatie detail verworpen uitgaven
Tonnage belastbare basis
Belaste en vrijgestelde reserves
Aanvullende/afzonderlijke aanslagen
Inlichtingen omtrent de aangifte
Fairness tax (TY18)
Definitief belaste inkomsten
Autokosten (verworpen uitgaven)
328 L - Vaste activa waarvoor wordt afgezien van degressieve afschrijving
328 K - Degressieve afschrijvingen
276 W - Bijkomend personeel
276 T - Vrijstelling bijkomend personeel
276 P - Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart
276 N - Vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen
276 K - Gespreid te belasten meerwaarden
275 W - Belastingkrediet
275 U - Investeringsaftrek
275 R - Investeringsreserve
275 P - Octrooi-inkomsten
275 LF - Lokaal Dossier
275 K - Gespreide belasting van meerwaarden op bepaalde effecten
275 INNO - Aftrek innovatie-inkomsten
275 F - Belastingparadijzen
275 C - Notionele interestaftrek
275 B - Meerwaarden op zeeschepen
275 A - Liquidatiereserve
274 APT-8 - Investeringen verricht in steunzones (KMO)
204.3 - Waardeverminderingen en voorzieningen
Algemene bedrijfsgegevens
Belcotax - on - web (fiches 281.50)
Export belastingaangifte
Groepsbijdrage-overeenkomsten
Conventions - In voorkomend geval bij de aangifte te voegen overeenkomsten
Gecontroleerde buitenlandse ondernemingen
275 SE- Vrijstelling van het niet als beroepskost aangemerkte financieringskostensurplus
275 COV - Vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
274 APT-9 - Investeringen verricht in steunzones (GO)
Rapporten
Vennootschapsbelasting
Fiches 50
Vennootschapsbelasting basis
Workflows
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting basis
Fiches 50
Insights segmenten
Companies in payable position and no/not enough prepayments done
Prepayments
Companies in refund position
Companies in payable position