Marketplace BE Corporate tax (standard version)
BE Corporate tax (standard version)
door tax:tech
Belgium
Corporation tax

All the templates you need to calculate the corporate tax (standard version)

Corporate tax (standard version) in silverfin allows you to prepare your tax calculation.

Information completed in your standard workflow is automatically link , e.g. the link between the rejected charges and the reconciliation fleet. The configuration box in each template on firm level allows you to set default ranges for your firm.

Want to see more? Upgrade to the corporate tax (full version)!

Het pakket bevat
Toelichtingen
Belastingberekening
Verworpen uitgaven
Belaste en vrijgestelde reserves
Aanvullende/afzonderlijke aanslagen
Definitief belaste inkomsten
Autokosten (verworpen uitgaven)
275 W - Belastingkrediet
275 U - Investeringsaftrek
275 R - Investeringsreserve
275 P - Octrooi-inkomsten
275 INNO - Aftrek innovatie-inkomsten
275 C - Notionele interestaftrek
275 A - Liquidatiereserve
204.3 - Waardeverminderingen en voorzieningen
Algemene bedrijfsgegevens
Rapporten
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting basis
Workflows
Vennootschapsbelasting basis
Insights segmenten
Companies in payable position and no/not enough prepayments done
Prepayments
Companies in refund position
Companies in payable position