Estate
by thinkL
Belgium
Personal tax
Inheritance Tax

The Estate by thinkL. workflow offers you the necessary tools to assist your clients with regards to their inheritance and estate planning.

The workflow firstly allows you to map out the estate of your clients and to document this in a centralized place and in a standardized way across all your files. Based on this information you will be able to create realistic estimates of the future tax burden that allow you to advise your clients on the necessary and correct first steps as part of their inheritance and estate planning.

The Estate by thinkL. workflow consists of the following templates:

  • an overview of the familial structure;
  • mapping out the estate inventory;
  • keeping track of any relevant actions that have already been taken regarding inheritance and estate planning;
  • creating a simulation of the future inheritance and tax burden (currently we only support the inheritance tax calculation in Flanders);
  • an analysis of the outcome of the simulation to determine the need for inheritance and estate planning

All templates come with an adapted export version that allows you to create a detailed report for your clients on this subject so this can become a part of your conversation.

To view a recorded demo of the package, click here!

On the thinkL website thinkl.be you can find a lot more information about the workflow as it is currently built and what is next on our roadmap to extend the workflow. Keep an eye out there for any updates on new tools we want to offer in the future.


De Estate by thinkL. workflow biedt u de nodige tools om uw cliënten ook op het vlak van hun successie en erfbelasting te kunnen bijstaan en hen daarbij nuttige en zelfs noodzakelijke inzichten te kunnen meegeven, om zo uw adviesverlening te gaan verruimen.

Het pakket stelt u in staat om vooreerst het (volledige) privévermogen van uw cliënten in kaart te brengen en dit gecentraliseerd te bewaren, op een gestandaardiseerde manier over alle dossiers heen. Op basis van deze informatie kunnen vervolgens de nodige simulaties worden gemaakt, zodat de eerste stappen in het kader van een eventuele vermogens- en successieplanning aan de klant kunnen geadviseerd worden.

Concreet bestaat de thinkL. workflow uit de volgende templates:

  • het samenstellen van de familiale structuur;
  • het opstellen van een vermogensinventaris;
  • het bijhouden van een historiek van de eerder uitgevoerde vermogensplanning;
  • het opmaken van een simulatie van de nalatenschap en de daarmee gepaard gaande erfbelasting (voorlopig enkel Vlaamse erfbelasting);
  • het analyseren van deze simulaties om de noodzaak aan eventuele vermogensplanning te kunnen inschatten.

Alle templates worden tevens voorzien van de nodige rapportering naar de klant toe, zodat dit deel kan gaan uitmaken van de jaarlijkse rapportering.

Om een opgenomen demo van het pakket te bekijken, klik op!

Op de website thinkl.be vindt u heel wat meer informatie omtrent de workflow, zoals deze op vandaag bestaat en wat er op korte termijn nog aankomt. Hou dit zeker in de gaten voor updates over nieuwe tools die telkens verder zullen worden aangeboden.

This package includes
Reconciliation Texts
Analysis
Estate inventory
Family structure
History planning
Instructies bankgift
Pacte Adjoint
Simulation inheritance taxes
Workflow working screens
Estate by thinkL.
Reports
Visualisation estate
Workflows
Estate by thinkL.